WENDBAAR ALS EEN START-UP,
KOERSVAST ALS EEN KOPLOPER.
#ADAPTIEF #SCHAALBAAR

We delen onze ervaring in de vorm van strategisch advies en pakken daarna het liefst gelijk door. In het plannen, organiseren, uitvoeren en realiseren. We maken waardevolle digitale producten voor de consument. Een full service innovatiebureau. Dat zijn wij!

DE VIER DOMEINEN
VAN ONZE INNOVATIE AANPAK

HOE WE
#DENKEN

Ons brein staat in creatie-modus. Altijd. Niks is te gek, alles is mogelijk. Om relevante oplossingen te kunnen bouwen in een vroeg stadium en snel te meten, valideren en verbeteren.

HOE WE
#WERKEN

We gaan samen met jou als klant en de andere teamleden op ontdekkingsreis. De bestemming wordt gaandeweg duidelijk. We inspireren en laten ons inspireren door baanbrekende start-ups, innoverende corporates en koplopers binnen het publieke domein.

HOE WE
#VERBINDEN

Nadat we een gemeenschappelijk doel hebben bepaald, stellen we een team samen. Multidisciplinair: we brengen designers, data-goeroes, denkers, doeners, bouwers, experts en eindklanten rond de tafel. Dat werpt licht op de zaak. Van alle kanten.

DE WERELD VAN OVERMORGEN
HEBBEN WIJ GISTEREN AL BELEEFD.
#INNOVATIE

Onze Mugshots

Maak kennis met een grandioos team, allen ‘vakmeesters in tijden van verandering’

Anil Balgobind

Founder BDDZ

Een energieke entrepreneur met een corporate achtergrond. Anil is een expert en coach in Innovatie strategie, programma management en het mobiliseren en activeren van professionals in teams. Daarnaast is hij in staat om digitale visie om te zetten in concrete concepten en waardeproposities. Vanuit een founders mentaliteit is hij zeer resultaat gericht. Anil heeft een groot netwerk en in staat om ecosystemen effectief in beweging te krijgen.

Thomas Dooves

Innovation Programmer

Alleen als creativiteit en strak management hand in hand gaan, onstaat er synergie. Structuur biedt namelijk ruimte voor creatie en structuur kan je creëren. Vanuit mijn rol als Innovation Programmer, creëer ik het pad waar beiden tot uiting kunnen komen. Vanwege mijn passie voor design en gevoel voor de behoeften van de mens waarvoor we innoveren, geef ik ons BDDZ team doorgaans inspiratie voor vernieuwende perspectieven en concepten. Impact maken, daar is het mij om te doen.

Nidal Ouaali

Projectmanager

Als entrepreneur uit de generatie Z (iGeneration) heeft Nidal op relatief jonge leeftijd met succes verschillende concepten ontwikkeld en naar de markt gebracht. Al snel heeft hij zich daarna ingezet voor zowel publieke als private organisaties. Altijd met het uitgangspunt om publieke waarde te creëren door innovatie.
Hij is bedreven geraakt in het zogenaamde ‘walking the first mile’ waarbij hij de cliënt vakkundig meeneemt in het ‘waar’, ‘wanneer’, met ‘wie’ en vooral ‘hoe’ begin je? Vanuit zijn rol als Business Model Innovator is Nidal in staat om daarna snel de vertaalslag te maken naar een productvisie en tastbare waarde voor de eindgebruiker. Het gaat erom om complexiteit te omarmen, bandbreedte van onzekerheid zoveel snel mogelijk te verkleinen en cliënt continu mee te nemen door de aanpak uitlegbaar, repeteerbaar en overdraagbaar te maken.

Sanne Collette

Projectmanager

Met een achtergrond in research & internationale ontwikkeling is Sanne gericht op de maatschappelijke effecten van interventies; beleid, producten en diensten in het publieke domein. Een expert op het gebied van het meetbaar maken van resultaat en impact, handelend vanuit de passie voor positieve impact op onze samenleving. Sanne analyseert en beoordeelt innovatie- projecten op potentieel en identificeert indicatoren om het resultaat te kunnen monitoren en bij te kunnen sturen indien nodig.

Met haar positieve houding, enthousiasme en een menselijke benadering is ze in staat een uiteenlopende groep stakeholders mee te krijgen in de beweging. Met een no-nonsense mentaliteit stuurt ze op progressie.

Hans Bakker

Adviseur

Al 35+ jaar is Hans actief betrokken bij innovatie en new growth opportunities in opdracht van grote bedrijven maar ook startups vanuit de Triple Helix aanpak. In eerste instantie heeft hij veel ervaring opgedaan binnen bedrijven met diversificatie-uitdagingen. Daarna verschoof de focus naar het succesvol maken van innovaties in een sterk internationale context. Vervolgens heeft hij als entrepreneur zijn ervaring in de loop der jaren sterk verbreed toen hij in Europa, Azië en de VS boutique consultancy firms heeft opgezet. Deze firms waren zijn erop gericht om opdrachtgevers bij te staan te innoveren door coaching van (interne) change agents en het opzetten van ondernemende teams bij de client. Daarbij is hij coach voor executives als het gaat om effectief sturing geven aan innovatie en bij de aanpassing van de innovatiepraktijk (organisatie, mensen & aanpak).

Amir Esmailzadeh

Entrepreneur, Creative & Coach

Kansen #creëren

‘Never change a winning team’ zegt men in de sport. Nou zijn we nogal eigenwijs. Want iedere uitdaging is anders en de wereld verandert voor je ogen. Een krachtig en telkens op maat gemaakt team is veel effectiever. Zo’n team kan bestaan uit data-goeroes, digital experts, innovations catalysts, concept-ontwikkelaars, design-doeners en project leads. Zo werpen we samen met jou een blik tot ver over de grenzen van je eigen organisatie en vakgebied. Verder praten? Zie je voor jezelf een rol in ons team? Kom maar op!

STAGE Projectmanager innovatie
Amsterdam
Projectmanager Innovatie
Amsterdam
Full-stack Developer
Amsterdam

@BDDZ_Amsterdam

Follow Us On Instagram

Bureau Design Digitale Zaken

Spijkerkade 3

1021 JS Amsterdam

info@digitalezaken.amsterdam

+31 6 81 48 73 57