De wereld binnen handbereik met Avatar-technologie.

Een avatar is een non-autonome robot die menselijke gevoelens, acties en aanwezigheid in real time kan transporteren naar een afgelegen locatie (TU Delft, 2019).” Het onderscheid tussen mens en machine wordt daarbij kleiner en de interactie tussen beide neemt toe: mens-machine interactie (mmi) (Ministerie I&W, 2020).

Als toepassing is een avatar voor te stellen in de context van levensgevaarlijke operaties. Denk bijvoorbeeld aan reddingsoperaties waarbij de reddingswerker niet meer gehinderd wordt door de menselijke beperkingen en ook nog eens op veilige afstand kan opereren.

De technologie waarop het concept is gebaseerd, betreft de integratie van een aantal sleuteltechnologieën o.a.: human-system symbiosis, imaging-technologieën, brain computer interface, artificiële intelligentie en 5G communicatietechnologie.

Het is gezien de voortvarendheid waarmee deze technologieën zich ontwikkelingen niet de vraag of bovenstaande werkelijkheid wordt maar veel eerder wanneer het werkelijkheid wordt en op basis van welke waarden we willen dat het werkelijkheid wordt? Welke afwegingen dienen we als samenleving te maken en welk beleid vanuit de overheid hoort daarbij?

In opdracht van de Rijksoverheid heeft BDDZ een verkenning uitgevoerd.

Hierbij is onderzocht hoe effectief beleid kan worden ontwikkeld bij introductie van dit soort innovatieve toepassingen binnen onze samenleving. Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde BDDZ ‘Innovation Value Scan’ die door de jaren werd ontwikkeld op basis van ervaring binnen vele innovatie trajecten. Middels deze scan brengen we in een oogopslag in kaart op welke punten er acties vereist zijn en welke onderwerpen focus nodig hebben om kansrijkheid van bepaalde innovaties te vergroten en implementaties te kunnen versnellen.

Download het volledige rapport hier om te lezen waar de aandacht naar uit zou moeten gaan als onze overheid beleid maakt voor de introductie van avatar-technologie

“hoe de dialoog tussen samenleving en overheid eruit zou moeten zien als het gaat om technologie en onze toekomst, fascineert me enorm’. Wat ik heb geleerd tijdens deze verkenning ihkv avatar-technologie is dat de dialoog in ieder geval niet vanzelf tot stand komt door goede wil alleen. Je zult je er als overheid op moeten organiseren om concrete actielijnen uit te zetten. Tegelijkertijd gaat het om de vaardigheid om mensen binnen onze samenleving te mobiliseren en activeren om tot waardevolle co-creaties te komen.”

Nidal Ouaali

Innovation Lead